Výzva k předkládání žádostí: KUL01-20 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
17.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je rozvoj kulturních aktivit a akcí, tj. realizace mimořádných kulturních akcí regionálního a nadregionálního významu.

Důvodem poskytnutí dotace je zachování a rozvoj kulturního života na území Zlínského kraje.

 

Ve středu 22. ledna 2020 od 15:00 hodin se uskuteční „Metodický den zaměřený na správné vyplnění elektronické žádosti“ o dotaci na podporu kulturních aktivit a akcí.

Místo konání: Krajský úřad Zlínského kraje (budova č. 21), velká zasedací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje (16. etáž). Vstup volný.

 

V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady:

  • přínos realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic a využití kulturních památek Zlínského kraje,
  • jedinečnost a aktuálnost předkládaného projektu,
  • obohacení kulturního života Zlínského kraje (všech skupin obyvatel, včetně zdravotně postižených),
  • návaznost projektu na regionální, krajská a celorepubliková kola soutěží a přehlídek,
    realizace projektu jako integračního prvku vytvářejícího kulturní společenství regionů kraje.

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) ve lhůtě:
1) od 17. 1. 2020 do 6. 2. 2020 do 12:00 hodin (1. kolo)

- akce s termínem konání od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020

2) od 1. 7. 2020 do 10. 7. 2020 do 12:00 hodin (2. kolo)

- akce s termínem konání od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020

Podrobné informace včetně příloh jsou k dispozici na webu Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/kul01-20-program-na-podporu-kulturnich-aktivit-a-akci--aktuality-15968.html