Výzva k podávání žádostí na jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu
18.5.2022
vložil: Zlínský kraj
Zlínský kraj podpoří jednorázové projekty s termínem konání červenec – prosinec 2022.

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit
ve Zlínském kraji.
V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: rozvoj mládežnických
a sportovních aktivit.

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ:
Realizace jednorázových sportovních a mládežnických projektů: 
- Realizace sportovních a mládežnických nadregionálních projektů (tj. projektu se účastní
více krajů, jedná se o republikový projekt nebo projekt s mezinárodní účastí).
- Realizace sportovních a mládežnických regionálních projektů (tj. projektu se účastní
pouze osoby ze Zlínského kraje a zároveň mají větší než místní dopad)

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 16. 5. 2022 do 8. 6. 2022 do 16:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.

Případným zájemcům bude v budově Krajského úřadu Zlínského kraje v pracovních dnech od 16. 5. 2022 do 8. 6. 2022 k dispozici místnost s počítačem pro zpracování a podání Žádostí (místnost č. 547, 5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040). Rezervovat využití této místnosti je možné u kontaktních osob Programu.

Další informace, včetně žádosti jsou k dispozici zde: Program MaS01-22