Výzva k nominaci nových členů a jejich náhradníků z řad nestátních neziskových organizací do platforem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK)
16.11.2021
vložil: Zlínský kraj
Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání nominací kandidátů zastupujících nestátní neziskový sektor na členy a náhrad-níky v OP JAK za Radu vlády pro nestátní neziskové organizace.

V souvislosti s naplňováním principu partnerství při implementaci OP JAK Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z pozice Řídícího orgánu OP JAK požádalo Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády o nominaci členů a jejich náhradníků za Radu vlády pro nestátní neziskové organizace do třech odborných platforem, a to do Monitorovacího výboru OP JAK, Plánovací komise programu hlavní a Plánovací komise programu pro Prioritu 2.

Kritéria pro výběr kandidátů na členy a zástupce:

  • znalost prostředí fondů EU;
  • zkušenosti z oblasti vzdělávací politiky;
  • odborné zázemí ze strany NNO;
  • možnost zastupovat Radu vlády pro nestátní neziskové organizace (účast v pracovní době na jednání platformy OP JAK).

Vámi doručená kandidatura musí obsahovat:

  • Nominační formulář
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů (příloha č. 1);
  • Aktuální profesní životopis, v němž zdůrazníte své aktivity v posledních letech v oblasti NNO a EU;
  • Doporučení nestátní neziskové organizace (příloha č. 2);

Vyplněné nominační formuláře včetně všech příloh, zasílejte do středy 24. listopadu 2021, a to prostřednictvím datové schránky Úřadu vlády ČR (ID datové schránky je trfaa33) nebo  e-mailem na posta@vlada.cz. Do předmětu datové či emailové zprávy uveďte "Nominace do OP JAK za RVNNO“.

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Thuy Nguyen, tajemnici Výboru pro Evropskou unii při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a to prostřednictvím e-mailu: nguyen.thuy@vlada.cz.

Další informace včetně příloh jsou k dispozici zde: Výzva k nominaci nových členů a jejich náhradníků z řad nestátních neziskových organizací do platforem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) | Vláda ČR (vlada.cz)