Výzva k nominaci nového člena a jeho náhradníka z řad nestátních neziskových organizací do Monitorovacího výboru OP TAK 2021-2027 za RVNNO
9.2.2022
vložil: Zlínský kraj
Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání nominací kandidátů zastupujících neziskový sektor na člena a náhradníka Monitorovacího výboru OP TAK 2021–2027 za Radu vlády pro nestátní neziskové organizace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR z pozice Řídícího orgánu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 požádalo Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR o nominaci jednoho člena a jeho náhradníka za Radu vlády pro nestátní neziskové organizace do Monitorovacího výboru OP TAK 2021–2027.

Kritéria pro výběr kandidátů na členy a zástupce:

  • znalost prostředí fondů EU; 
  • odborné zázemí ze strany NNO;
  • možnost zastupovat Radu vlády pro nestátní neziskové organizace (účast v pracovní době na jednání Monitorovacího výboru OP TAK 2021–2027)

O nominacích rozhodnou členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace za neziskový sektor na základě doporučení Výboru pro EU Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, jež vyhodnotí přijaté přihlášky dle výše uvedených kritérií. Přihláška s nejvyšším počtem hlasů bude doporučena Radě vlády pro nestátní neziskové organizace k nominaci na člena Monitorovacího výboru OP TAK 2021–2027, přihláška s druhým nejvyšším počtem hlasů bude doporučena na náhradníka člena Monitorovacího výboru OP TAK 2021–2027. Výsledky hlasování a nominace zveřejní oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové na internetových stránkách Úřadu vlády ČR v polovině března 2022.  

Další informace: Výzva k nominaci nového člena a jeho náhradníka z řad nestátních neziskových organizací do Monitorovacího výboru OP TAK 2021-2027 za RVNNO | Vláda ČR (vlada.cz)