Výstava a vernisáž: Pavel Humhal / Rozumím
30.1.2020
vložil: Galerie Kabinet T.
Galerie Kabinet T. / 12. tovární budova, Zlín / PAVEL HUMHAL: ROZUMÍM / Kurátorka výstavy: Jana Písaříková / Vernisáž: 30. 1. 2020 v 18:00 / Výstava: 31. 1. – 13. 3. 2020 / www.kabinett.cz

Galerie Kabinet T. / 12. tovární budova, Zlín /

PAVEL HUMHAL: ROZUMÍM  

Kurátorka výstavy: Jana Písaříková

Vernisáž: 30. 1. 2020 v 18:00

Výstava: 31. 1. – 13. 3. 2020

V exaktních vědách je téma poznání fyzikálních objektů přesně definovaným
procesem, díky kterému víme, jak k objevení daného poznatku došlo a zpětně
tak můžeme ověřit jeho platnost. Co se ovšem stane, když se ono stejné
poznávání stane předmětem umělecké praxe? Výstava Pavla Humhala je vizuálně
fascinujícím exkurzem do filosofie chápání a poznávání přirozeného světa.
Přičemž jeho racionální výklad není za každou cenu v opozici vůči
intuitivnímu, naopak, oba se mnohoznačně prolínají. Pavel Humhal začínal
jako zakládající člen skupiny Pondělí, která se přihlásila ke konceptuálnímu
umění, ovšem obohatila je svým zájmem o existenciální a všední náměty.
Autor se pohybuje napříč různými médii od sochařství přes performance až po
video a fotografii. Výstava v galerii Kabinet T. se zaměřuje především na
sochařské objekty. Ačkoliv jsou pojednány minimalisticky, s příklonem ke
geometrickému tvarosloví, zároveň je jim vlastní hra s mystickou symbolikou
a kulturním kódováním. Neméně důležitá je ve výstavě také interpretační
práce s textem. Tvoří nejen součást instalace, ale ve své významové rovině
je důležitý i z hlediska názvů a s nimi spojené tvůrčí geneze jednotlivých
děl. Text funguje jako tu více a tu méně spolehlivá nápověda v luštění
tajenky světa před a za zrcadlem.     

www.kabinett.cz

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: