VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍ VÝZVY NA PODPORU DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022
8.3.2022
vložil: Zlínský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Jde o implementace "Reformy 3.2.3 Doučování" prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Informace k výzvě
Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky, včetně podpůrné komunikace se zapojenými žáky, jejich školami a v případě nezletilých žáků s jejich zákonnými zástupci, která je nedílnou součástí doučování. Na každého doučovaného žáka bude poskytnuta dotace v částce 6 500 Kč.

Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) lze podat od 15. března 2022 do 14. dubna
2022.

Účelem poskytnuté dotace je:
- podpořit zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání,
- pravidelně komunikovat s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji
k podpoře žáka při vzdělávání,
- obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žáků,
- realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup
a úspěch žáků, a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19
v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje.

Informace k výzvě: Vyhlášení dotační výzvy na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na rok 2022 (reforma 3.2.3 Národního plánu obnovy), MŠMT ČR (msmt.cz)

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: