Vyhlášení ankety „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2021“
5.4.2022
vložil: Zlínský kraj
Vyhlašovatelem ankety je Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, z.s.

1. Nominovat mohou:
a) Kterákoli z neziskových organizací se sídlem ve Zlínském kraji nebo pobočkou působící ve
Zlínském kraji
b) Kterákoli obec Zlínského kraje

2. Oprávnění navrhovatelé mohou nominovat až tři žijící osobnosti působící v neziskovém
sektoru ve Zlínském kraji.
- S nominací je nutné zaslat vyplněný formulář „Nominace osobnost“
- Nelze navrhovat vítěze předchozích ročníků (toho, kdo se umístil na 1.-3. místě)

3. Hodnotiteli jsou:
a) Výbor Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje.
b) Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor zastupitelstva Zlínského kraje
4. Vítěz ankety bude současně nominován do ankety „Osobnost neziskového sektoru České
republiky“.


Adresa doručení nominací: poštou Zlínský klub 204, třída Tomáše Bati 204 (originál formuláře „Nominace…“) nebo e-mailem: annozk@seznam.cz (naskenovaný formulář „Nominace…“ s podpisem statutárního zástupce
organizace)


Termín doručení nominací: do 30. 4. 2022 do 12:00 hodin


Další informace: Eliška Hejdová,výkonná tajemnice tel. 775 933 640, e-mail: annozk@seznam.cz,

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s.