Vyhlášení ankety „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2020“
24.2.2021
vložil: Zlínský kraj
Vyhlašovatelem ankety je Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje,z.s.

 1. Nominovat mohou:

a) Kterákoli z neziskových organizací se sídlem ve Zlínském kraji nebo pobočkou působící ve Zlínském kraji

b) Kterákoli obec Zlínského kraje


2. Oprávnění navrhovatelé mohou nominovat až tři žijící osobnosti působící v neziskovém sektoru ve Zlínském kraji.

S nominací je nutné zaslat vyplněný formulář „Nominace osobnosti“
 Nelze navrhovat vítěze předchozích ročníků (toho, kdo se umístil na 1.-3. místě) 

Vítěz ankety bude současně nominován do ankety „Osobnost neziskového sektoru České republiky“ za rok 2021.

Formulář je ke stažení  na stránkách www.annozk.cz

Adresa doručení nominací:  poštou Zlínský klub 204, třída Tomáše Bati 204 (originál formuláře „Nominace…“) nebo e-mailem: annozk@seznam.cz (naskenovaný formulář „Nominace…“ s podpisem statutárního zástupce organizace)

Termín doručení nominací: do 12.3.2021 do 12:00 hodin

Další informace:

 Helena Frkalová, tajemnice tel. 724 100 270,  e-mail: annozk@seznam.cz,

 

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s.

Třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín, tel: 724100270

 e-mail: annozk@seznam.cz, www.annozk.cz