Výběrové řízení na sbírku Adventní koncerty České televize 2020
21.4.2020
vložil: Zlínský kraj
Česká televize vyhlašuje výběrové řízení na příspěvky z Adventních koncertů České televize 2020. Sbírka, která v předešlém roce rozdělila částku přes 10 milionu korun mezi čtyři vybrané projekty, je nyní na dosah i Vám.

Co je třeba k žádosti o finanční příspěvek doložit?
název organizace a přesný popis její činnosti, datum registrace;
název a podrobný popis projektu, na který žádá organizace o příspěvek (včetně detailního popisu jak a na co budou případné finanční prostředky použity);
podrobný rozpočet předkládaného projektu;
informaci, zda žádáte o podporu také u jiných subjektů, případně kterých a v jaké fázi se žádost nachází;
kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, kontaktní osoby apod.);
zakládací a organizační dokumenty: zakládací listina nebo stanovy a statuty;
aktuální výroční zpráva, jejíž přílohu tvoří finanční zpráva;
Neziskové organizace, které nebyly v rámci Adventních koncertů České televize v minulosti podpořeny, mohou zasílat své kompletně vypracované projekty nejpozději do 30. dubna 2020 poštou na adresu:

Česká televize
Adventní koncerty
Mgr. Michaela Fialová
Kavčí Hory
140 70 Praha 4

a elektronicky na e-mail: michaela.fialova@ceskatelevize.cz.

Žádosti je třeba doručit jak poštou, tak emailem.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do konce června 2020.

Formulář žádosti je k dispozici zde: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/ct-podporuje/ct-podporuje-charitu/adventni-koncerty/jak-zadat-o-adventni-koncerty/