Veřejné konzultace k přípravě Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024
29.3.2022
vložil: Zlínský kraj
Cílem vyhlášených veřejných konzultací je shromáždění návrhů na závazky České republiky v oblasti otevřeného vládnutí, které by mohly v následujících dvou letech přispět k otevřenějšímu vládnutí v České republice.

Cílem veřejných konzultací je prostřednictvím spolupráce a dialogu s občany, neziskovými organizacemi, akademickou sférou, profesními komorami a dalšími profesionály ve svých oborech navrhnout a přijmout takové závazky, které principy otevřeného vládnutí naplňují.

Otevřené vládnutí je založeno na hodnotách transparentnosti, odpovědnosti za své jednání a zapojování veřejnosti do procesů rozhodování a nastavování politiky a v neposlední řadě i poskytování smysluplné zpětné vazby. Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí je pak ve svých členských státech otevřené vládnutí podporovat.

Návrhy na závazky můžete zaslat písemně, e-mailem na vyhrazenou adresu OGP@msp.justice.cz  nebo poštou nejpozději do 5. dubna 2022. Návrhy můžete přijít prezentovat také osobně (i on-line) na veřejný workshop, který se uskuteční dne 11. dubna 2022 a kterým bude první kolo veřejných konzultací ukončeno. Předchozí registrace na workshop je nutná.

Více informací o způsobu zaslání návrhu závazků a požadavcích na ně, o možnosti přihlášení na veřejný workshop a o zapojení České republiky do Partnerství pro otevřené vládnutí najdete v podkladovém materiálu (v příloze nebo na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti https://korupce.cz/wp-content/uploads/2022/03/Doprovodny-material-k-verejnym-konzultacim-k-vytvareni-6.-NAP-OGP.pdf).

Převzato: Nový akční plán České republiky v rámci iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí | Vláda ČR (vlada.cz)

Příloha: Doprovodný materiál k veřejným konzultacím k vytváření
Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí
na léta 2023 až 2024 – fáze zasílání návrhů na závazky zde