Tamjdem zmapoval dobrovolnickou pomoc, její výzvy a dopady
14.7.2023
vložil: Zlínský kraj
Do výzkumu se zapojilo 25 organizací z různých oborů, které využívají manuální dobrovolnickou práci.

Z výzkumu se dozvíte, jaký je současný stav práce neziskovek s manuálními dobrovolníky – jak a kde je vyhledávají, zda se jedná o pomoc dlouhodobou nebo krátkodobou, individuální či skupinovou, kterou preferují a proč. Také různorodost a motivace dobrovolníků, ale i postupy neziskovek při průběhu a následném vyhodnocování dobrovolnických akcí. 

Jaké jsou výzvy, se kterými se organizace ve spolupráci s dobrovolníky setkávají, a jaké jsou jejich potřeby? Dobrovolnické organizace samy vyhodnotily, že v různých oblastech nevědí, jak jednat a cítí nedostatek znalostí, kompetencí a nejistotu. Stran přípravy dobrovolnických akcí je pro ně nejvíce náročnou a čas konzumující aktivitou oslovování a vyhledávání dobrovolníků a dále řeší např. finanční, materiální a personální zajištění konání akce.  

Stěžejním bodem dlouholeté činnosti Tamjdem je téma dopadu dobrovolnické manuální práce na rozvoj neziskovek a právě na něj se ve výzkumu zaměřili. Neziskovky popisují dopady této pomoci jako značné a nevyčíslitelné. Mezi její přínosy dle jejich názorů patří na prvních místech samotný rozvoj činnosti organizace, více udělané práce, ušetřené peníze a dále např. psychická a morální podpora či potenciál pro získávání dárců a ambasadorů.

Zdroj: Tamjdem 

Obrázek: Tamjdem 

 

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: