Specializační studium pro školní koordinátory EVVO IV
21.8.2020
vložil: Zlínský kraj
LÍSKA ve spolupráci s ALCEDEM – střediskem volného času Vsetín a Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty plánuje otevření nového kurzu akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ.

Kurz splňuje požadovanou akreditaci a je možné jej hradit také z projektů zjednodušeného vykazování, tzv. „šablon“.

Jedná se o studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy – v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. („specializační studium“).

 

Termín studia:

A: září 2021 – podzim 2022

B: AKTUÁLNÍ NABÍDKA: začátek studia již o víkendu 23.–25. října, ukončení podzim 2021!

Místo konání: Hájenka Na novém světě, Vsetín, výjezdy na pracoviště EVVO v regionu

Kurz proběhne v rozsahu 250 vyučovacích hodin přímé výuky s využitím aktivních metod a forem, praktických cvičení, exkurzí a pomůcek. Studium je zakončeno zpracováním a obhajobou písemné závěrečné práce a portofolia.

Portfolio obsahovuje tematické práce a domácí úkoly z průběhu celého specializačního studia. Tématem závěrečné práce je školní program EVVO, včetně ročního plánu.

Cena: 16.000 Kč pro účastníky ze Zlínského kraje, 20.000 Kč pro účastníky z jiných krajů

(zahrnuje poměrnou část režijních nákladů, ubytování a stravu)

Dopravu na místo modulů a exkurze si zajišťují a hradí účastníci samostatně.

Minimální počet účastníků: 16–22

Garant kurzu: Mgr. Iva Koutná

 

Lektoři: pedagogové s mnohaletými praktickými zkušenostmi, odborníci zabývající se environmentálním vzděláváním, didaktikou, plánováním školních zahrad, ochranou životního prostředí, tématy udržitelného rozvoje, rozvojovým vzděláváním atd.

Účastníci získají: osvědčení, sadu materiálů do výuky

 

V případě zájmu o studium pošlete své kontaktní údaje

(jméno, škola, e-mail, telefon a preferovaný termín zahájení studia A či B) OBRATEM,

nejpozději však do 4. 9. 2020 na infoevvo@seznam.cz