Specializační studium koordinátor EVVO, Kurz III
10.6.2019
vložil: Zlínský kraj
LÍSKA otevírá nový, již III. kurz akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO v MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ.
Jedná se o studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy - v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č.412/2006 Sb. ("specializační studium"). Zajímavý, inspirativní a praktický kurz se zkušenými lektory ve skupině stejně zaměřených učitelů. Studium splňuje požadovanou akreditaci a je možné jej hradit také z šablon. Termín: září 2019 - září 2020 Rozsah 250 vyučovacích hodin přímé výuky. Účastníci získají: osvědčení, sadu materiálů do výuky. Kontakt: koutna.iva@seznam.cz, tel.: 605 806 840 http://www.liska-evvo.cz/doc/specializacni-studium-koordinator-evvo-kurz-iii