Soutěž Společně otevíráme data
21.9.2021
vložil: Zlínský kraj
Soutěž Společně otevíráme data oceňuje nejlepší neziskové aplikace postavené nad otevřenými daty v ČR.

Cílem soutěže je podpořit vznik nových smysluplných služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií. Ocenění získávají aplikace, které přispívají k většímu zapojení veřejnosti do veřejného dění, pomáhají lidem v každodenním životě, vnášejí transparentnost do fungování veřejné správy, kombinují využití otevřených dat a open source nebo upozorňují na významný společenský problém.

Soutěžit mohou zájemci z řad veřejnosti, neziskových organizací, veřejných institucí, studentů i firem s prokazatelným neziskovým zájmem. Každý vítěz obdrží finanční odměnu na další rozvoj aplikace ve výši 30.000,- Kč. Soutěží se ve čtyřech kategoriích, v každé z nich vyhrává 1 aplikace.

Kategorie pro IX. ročník pro rok 2021

  • klima a životní prostředí

V oblasti životního prostředí pokračujeme v podpoře aktivit vedoucích k mitigaci a adaptaci na klimatickou krizi. Touto cestou chceme podtrhnout roli otevřených dat a datové analýzy při řešení komplementárních krizí. 

  • vzdělávání

Oblast vzdělávání si za období pandemie osvojila řadu nových digitálních technologií. Chceme podpořit aktivity, které využívají data s cílem zkvalitňovat vzdělávací sektor, a současně poukázat na technologické trendy, které využívají a pracují s otevřenými daty.

  • zdraví

Zdravotní oblast zaznamenala v posledních letech nejvýraznější zájem veřejnosti o otevřená data. I nadále se potvrzuje, že kvalitní data jsou potřebná pro přijímání klíčových adresných opatření při ochraně a garanci veřejného zdraví či v případě individuálního informovaného rozhodování. Chceme proto podpořit projekty, které pomáhají tuto oblast rozvíjet. 

  • městská data

Městská data jsou klíčová pro plánování a rozvoj měst a života v něm. V českých a moravských městech žije 70 % populace ČR. Práce s daty pomáhá vedení měst, stejně jako jejich obyvatelům, opírat rozhodnutí o fakta, ať už jde o mobilitu, kulturu nebo společenský život. Chceme proto podpořit inovativní a chytrá řešení postavená na městských datech.

 

Každá kategorie má vlastní kvalifikovanou porotu, která určí vítěze*ku.

Registrace do soutěže bude otevřena od 1. září do 20. října 2021. Slavnostní vyhlášení vítězů*ek se uskuteční večer 23. listopadu 2021 v Centru současného umění DOX v Praze.

Kompletní Pravidla soutěže IX. ročníku Společně otevíráme data

Registrace do soutěže je otevřená od 1. září do 20. října.

Další informace jsou k dispozici: IX. ročník Společně otevíráme data - Nadace OSF

Zdroj: Nadace OSF