Soutěž o mezinárodní cenu za výjimečné sociální inovace SozialMarie – Prize for Social Innovation
26.11.2020
vložil: Zlínský kraj
Hledáme praxí ověřené, aktuálně probíhající, účinné sociální inovace ze všech sektorů a oblastí, realizované v zemích střední a východní Evropy. 15 nejlepších bude vyhlášeno a oceněno 1. května 2021. První tři ceny jsou ohodnoceny finanční odměnou vy výši 15 000 Euro, 10 000 Euro a 5 000 Euro, dalších 12 projektů obdrží cenu 2 000 Euro.

Přihlásit se mohou projekty soukromých osob, komerční podniky, projekty z oblasti sociální sféry (občanské iniciativy, NGO, NNO, spolky) a projekty z veřejné správy.

Hledáme projekty z celé České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska.

Co musí přihlášené projekty splňovat?
SozialMarie je cenou pro úspěšně realizované sociálně inovativní projekty. Projekty musí být v době podávání přihlášky dostatečně realizovány a musí stále probíhat. Ukončené projekty a projekty ve stádiu příprav a vzniku nebudou akceptovány.
Inovačnost projektů musí odpovídat sociálním inovacím podle kritérií SozialMarie.

Přihlášky projektu musí splňovat podmínky účasti.

Jak se přihlásit?
Přihlaste projekt prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Celý přihlašovací formulář je vyplňováním ve dvou jazycích: jazyce země ve kterém je projekt přihlašován a v anglickém jazyce. Výjimka platí pro: Německo, Polsko a Slovinsko, v těchto zemích požadujeme anglické znění přihlášky.

Projekty musí být podány do úterý 19. ledna 2021, 23:55 hodin. Úspěšné podání přihlášky bude potvrzeno emailem.

Kritéria pro Sociální Inovace
Novost / Nový rozměr
Inovace v myšlence projektu – nový rozměr, novost: v tématu nebo v místě
Zabývá se projekt novými společenskými výzvami?

Používá projekt nové přístupy řešení?

Věnuje se projekt dosud opomíjeným cílovým skupinám a tématům?

Angažuje se organizace nebo podnik v oblasti sociálních inovací poprvé?

Zapojení
Inovace v přístupu k cílové skupině – zapojení: pasivní, aktivní nebo nezávislá
Jak je cílová skupina zapojena do projektu? Vyvinula projekt sama cílová skupina?

Jaké konkrétní a udržitelné užití má projekt pro cílovou skupinu?

Je skrze projekt podpořen potenciál cílové skupiny?

Přispívá projekt k lepšímu uznání a hodnocení cílové skupiny?

Účinek
Inovace v realizaci – dopad: kvantitativní, kvalitativní
Je realizace projektu originální, kreativní a odvážná?

Jaké jsou identifikovatelné účinky a přínosy sociální inovace?

Reaguje projekt na měnící se potřeby, kupříkladu cílové skupiny, dané problematiky, prostředí?

Spolupracují na projektu různé profese, s různými kompetencemi nebo vědeckou expertýzou?

Příklad pro druhé
Inovace v působení – vzor a inspirace: přímo nebo nepřímo
Je projekt prosíťován s jinými organizacemi, podniky a institucemi?

Jak je projekt integrován do lokálního a reagionálního prostředí?

Vzbuzuje projekt zvědavost a zájem jiných organizací, podniků, podporovatelů a médií či v oblasti politiky?

Může být ozkoušené řešení použito v jiných kontextech?

Všechny informace naleznete zde: https://www.sozialmarie.org/cs/vyzva