Soutěž Adapterra Awards 2021
25.3.2021
vložil: Zlínský kraj
Hledáme inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Vytváříme unikátní databázi nejlepších příkladů adaptačních opatření, ve které najde inspiraci domácí kutil i odborník.

Díky vašim projektům společně inspirujeme širší okruh lidí, odborníků i veřejnosti k dalším realizacím adaptačních opatření.

Kvalitní projekty zveřejníme v databázi dobrých příkladů a budeme šířit jejich myšlenku, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí. K tomu nám pomůže veřejné hlasování o nejsympatičtější projekt.

Finálové projekty zveřejníme v tištěném i online katalogu a představíme je na listopadové konferenci o adaptačních opatřeních na klimatickou změnu.

Vítězové soutěže pojedou na exkurzi do zahraničí v celkové hodnotě 100 000 Kč.

https://www.adapterraawards.cz/cs/Soutez