Souhrnná informace o poskytnutých dotacích v rámci materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019
12.3.2021
vložil: Zlínský kraj

Materiál svou strukturou plně navazuje na Hlavní oblasti  státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019 a má za cíl poskytnout Radě i veřejnosti informace o skutečně vynaložených finančních prostředcích ze státního rozpočtu České republiky poskytovaných formou dotace na rok 2019, jejichž prostřednictvím stát zajišťuje veřejně prospěšné služby a činnosti od externích soukromoprávních subjektů. Z důvodu provázanosti obou materiálů připravovaných sekretariátem Rady, dotace poskytnuté ze státního rozpočtu mimo Hlavní oblasti nejsou v tomto dokumentu sledovány.
Materiál byl zpracován ve spolupráci s dotujícími ministerstvy, které poskytly pro tento účel podklady. 

Odkaz: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/souhrnna-informace-o-poskytnutych-dotacich-v-ramci-materialu-hlavni-oblasti-statni-dotacni-politiky-vuci-nestatnim-neziskovym-organizacim-pro-rok-2019-187031/