Slavnostní otevření Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje
31.8.2020
vložil: Zlínský kraj
Den otevřených dveří 10.9.2020 od 10 do 16:00 hod. Tř. T. Bati 204, Zlín

Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje v červnu zahájilo svou činnost. Toto centrum provozuje Charita Uherský Brod a své působiště má v budově Zlínského klubu (Tř. Tomáše Bati 204, Zlín). Připojili jsme se tak k dalším 10 centrům, která v České republice fungují díky projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Jde o informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví. Naším posláním je zprostředkovávat nabídku a poptávku, propojovat, podporovat, rozvíjet, hledat nové cesty k uplatnění dobrovolnické činnosti. Mezi aktivity RDC patří např. vytvořit webovou stránku a databázi dobrovolnických příležitostí, podpora a propagace dobrovolnictví v kraji, pořádání dnů otevřených dveří RDC, uspořádání Dnů dobrovolnictví v kraji (předběžně plánujeme na podzim 2021), bezplatné vzdělávání dobrovolníků a koordinátorů, poradenství v oblasti dobrovolnictví, spolupráce s orgány samosprávy v oblasti tvorby koncepcí a strategií rozvoje dobrovolnictví v kraji a také pravidelná otevírací doba RDC (úterky a čtvrtky 9:00-14:00).

 

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem a nevíte, kam se obrátit, jsme tu pro Vás. Máte-li zájem o zapojení dobrovolníků do chodu Vaší organizace či o jiné jejich zapojení, jsme tady také pro Vás. Jste-li dobrovolnická organizace, věříme, že najdeme ten správný průnik nabídky a poptávky. 10.9. se budeme těšit na Vaše případné dotazy či nápady a pokud byste se v daném termínu nemohli zúčastnit, rádi Vás uvidíme kdykoliv jindy v naší otevírací době: úterky a čtvrtky vždy 9:00-14:00. K dispozici jsme také na níže uvedených kontaktních údajích:

 

Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje

Tř. Tomáše Bati 204, Zlín („Zlínský klub“)

Úterý a čtvrtky 9:00-14:00

Vedoucí RDC:              Mgr. Jana Haluzová, jana.haluzova@uhbrod.charita.cz, 724 651 281

Zástupkyně vedoucí: Ing. Ivana Vaculíková, Ivana.vaculikova@uhbrod.charita.cz, 603 941 510

Web:                          https://www.uhbrod.charita.cz/socialni-sluzby/ostatni-sluzby/regionalni-dobrovolnicke-centrum-zlinskeho-kraje/

 

 

 

Přílohy