Síť pro rodinu vyhlašuje 4. ročník kampaně Festival rodiny
19.4.2023
vložil: Zlínský kraj
Celonárodní osvětová kampaň, která podporuje prevenci zdravé a funkční rodiny a podněcuje ji ke společnému trávení volného času.

Kampaň upozorňuje na hodnotu rodiny, ale i na přínos práce Sítě pro rodinu, mateřských, rodinných a komunitních center a dalších organizací pracujících s rodinami, jakožto důležitých aktérů působících na poli prevence.
Během šesti týdnů ode Dne matek (letos 14. května) přes Den rodiny, Den dětí až po Den otců (letos 18. června) se konají akce, při kterých mohou rodiny společně a plnohodnotně prožít společné chvíle. „Do kampaně se může zapojit jakákoliv organizace pracující s rodinami, která v tomto období pořádá různé vzdělávací aktivity, slavnosti, oslavy a akce pro rodiny a širokou veřejnost,“ vysvětluje ředitelka Sítě pro rodinu Irena Přibylová. K přihlášení stačí jen vyplnit formulář a na vlastní propagační materiály přidat grafiku kampaně. Více informací na www.festivalrodiny.cz

Záštitu nad letošním ročníkem kampaně převzala Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Více o kampani na www.festivalrodiny.cz

Kampaň také můžete podpořit svým darem na www.darujme.cz/sitprorodinu.cz . Děkujeme!
Síť pro rodinu, z. s.


Kontakt:
Hana Šustrová, organizátor kampaně: hana.sustrova@sitprorodinu.cz, tel. 602 178 829
Irena Přibylová, ředitelka Sítě pro rodinu, irena.pribylova@sitprorodinu.cz, tel. 773 819 025

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: