Síť k ochraně demokracie (SKOD): Chraňme demokracii celoročně
25.11.2020
vložil: Zlínský kraj

Přes 50 expertů sleduje vývoj v oblastech klíčových pro demokracii.
Spolupracujeme s nezávislými odborníky a odbornicemi, kteří pravidelně monitorují a vyhodnocují trendy a možné hrozby pro demokracii v 8 významných oblastech.

Jak Síť k ochraně demokracie funguje?
Pro fungování Sítě je klíčové její expertní zázemí a schopnost členů zapojit se do diskuze a oslovit své kontakty. Nezávislé uskupení více než 50 expertů (tzv. Fórum expertů) průběžně sleduje trendy v 8 klíčových oblastech pro fungování demokracie a vyhodnocuje rizika. V případě, že zjistí riziko pro fungování demokracie v ČR, informuje o tom koordinátora Sítě, který stanovisko expertů dále šíří členům - zapojeným organizacím a jednotlivcům. Ti se mohou zapojit do debaty a sdílet informace a výzvy k akci mezi občany. Včasná spolupráce občanů umožňuje včas dosáhnout nápravy.https://www.ochranademokracie.cz/

https://www.ochranademokracie.cz/