Seznam nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji
23.6.2023
vložil: Zlínský kraj
Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou správou Českého statistického úřadu ve Zlíně vypracoval seznam nestátních neziskových organizací.

Celkově je v registru zapsaných 6 586 neziskových organizací k datu 31. 12. 2022.

Jde o organizace, které mají sídlo ve Zlínském kraji, a je nutné brát v potaz, že na území kraje působí také další organizace, které sídlí ve městech mimo náš kraj. Na druhou stranu jde o zapsané neziskové organizace a v celkovém souhrnu se mohou nacházet organizace, které již nejsou ve své činnosti aktivní a neukončily řádně svoji činnost a nepožádaly o výmaz z rejstříku. Tyto organizace nelze eliminovat.

Nejčastěji zastoupenou právní formou je spolek (69 %), přičemž nejvíce neziskovek (970) má sídlo přímo v krajském městě Zlíně.

Seznam je zpracován v tabulkovém editoru s možností filtrování, ať už podle okresu, obce/města nebo podle právní formy, což přináší určitou možnost variability pro veřejnost.

Zmíněný seznam nestátních neziskových organizací je přístupný na portálu v sekci Katalog neziskových organizací: Katalog neziskových organizací (kr-zlinsky.cz)

 

 

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: