Série webinářů z oblasti kyberbezpečnosti „kyberDĚTI v sítích“
7.6.2021
vložil: Zlínský kraj
Webináře ke kybernetické bezpečnosti pro rodiče žáku ZŠ a SŠ a pro pedagogy

Webináře pro rodiče žáků ZŠ a SŠ se uskuteční 9. 6., 16. 6.  a 23. 6. 2021 (vždy 17:00 – 19:00) na následující témata:

9. 6. 2021 - Rizika spojená s internetem

16. 6. 2021 - Online predátoři

23. 6. 2021 - Kyberšikana a kybernetická agrese

Odkazy pro připojení naleznete v přiloženém letáku.

Přednášet budou Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D., oba z Centra prevence rizikové komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Veškeré dostupné informace a odkazy jsou uveden rovněž v článku, který byl o této připravované akci zveřejněn na portálu Zkola.cz. Odkaz na článek ZDE.

Zlínský kraj zve v červnu 2021 na šest vzdělávacích akcí zaměřených na bezpečnost online výuky, internetu, online predátory, kyberšikanu. Vzdělávání se uskuteční v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.
V současné době všemožných opatření, která omezují přirozené lidské kontakty, jsou žáci/žákyně mnoho hodin denně upoutaní ke svým počítačům, tabletům a chytrým telefonům. Distanční výuka a protiepidemická opatření přináší možná výhody jako je rychlejší digitalizace českého školství, ale i vzrůstající riziko nebezpečí ukrytých na internetu. Ani učitelé, nuceni se rychle přizpůsobit situaci, nemají o hrozbách celosvětové sítě dostatečné povědomí.

Co vše nás může v online prostoru potkat? Jak se bezpečně pohybovat v kybersvětě? To jsou aktuální a zásadní otázky dnešní doby, které by měly zajímat všechny rodiče,“ vysvětlila krajská radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová. „Pro podporu pedagogických pracovníků na základních a středních školách, školních poradenských pracovišť i samotných rodičů jsme připravili sérii webinářů zaměřených na témata související s internetovou bezpečností. Budeme rádi, když se jich zúčastní co nejvíce lidí, kteří jsou dětem poblíž, a mohou jim být průvodci ve virtuálním prostředí a světě sociálních sítí“, dodala Zuzana Fišerová.

Vzdělávací akce se uskuteční prostřednictvím aplikace MS Teams

Webináře pro pedagogické pracovníky:
8. 6. 2021, 14.30 h – Rizika spojená s internetem a bezpečnost online výuky
15. 6. 2021, 14.30 h – Online predátoři
22. 6. 2021, 14.30 h – Kyberšikana a kybernetická agrese
KyberDĚTI v sítích – přihlašovací formulář pro pedagogické pracovníky – registrace je nutná do 2. 6. 2021.

Webináře pro rodiče:
9. 6. 2021, 17.00 h – Rizika spojená s internetem – Klikněte sem a připojte se ke schůzce
16. 6. 2021, 17.00 h – Online predátoři – Klikněte sem a připojte se ke schůzce
23. 6. 2021, 17.00 h – Kyberšikana a kybernetická agrese – Klikněte sem a připojte se ke schůzce
 

V případě nefunkčnosti formuláře či jakýchkoliv dalších dotazů se prosím obracejte na Mgr. Jitku Šimkovou (e-mail: jitka.simkova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 745, 731 555 064).

Přílohy