Seminář pro žadatele Fondu malých projektů - 8. a 9. výzva
10.9.2021
vložil: Zlínský kraj
Dne 6.9.2021 byla vyhlášena 8. a 9. výzva na předkládání projektových žádostí o nevratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Přeshraniční spolupráce ČR - SR.

Jedná se o poslední možnost v tomto programovacím období, kdy lze čerpat finance na projekty prostřednictvím tohoto programu.

Díky programu mohou města, obce a veřejné subjekty realizovat malé projekty, jejichž hlavním cílem je rozvoj a posílení spolupráce mezi komunitami na obou stranách české a slovenské hranice a zvýšení atraktivnosti přeshraničního regionu pro obyvatele a jeho návštěvníky.

Aktivity mají vést k zintenzivnění přeshraniční komunikace a spolupráce mezi občany, sdruženími, úřady a dalšími neziskovými subjekty ve společném území.

Seminář pro žadatele Fondu malých projektů - 8. a 9. výzva se koná 15.9.2021 od 9:00 h ve Zlíně (budova 21, Expozice v 2.NP krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 21)

Program semináře je k dispozici v příloze.

Účast na semináři prosím potvrďte na tel 573 776 058 nebo na adrese burcev@regionbilekarpaty.cz nejpozději do 13.9.2021. Z kapacitních důvodů prosíme o max. účast 2 osob za malý projekt.

Po semináři budou od 12:00 hod. probíhat individuální konzultace. v případě, že budete mít zájem o individuální konzultaci, přihlaste se na tel. 573 776 058 nebo na adrese burcev@regionbilekarpaty.cz nejpozději do 13.9.2021. 

Všestranný rozvoj regionu Zlínského kraje - Region Bílé Karpaty (regionbilekarpaty.cz)