Seminář Novela exekučního řádu a insolvenčního zákona
23.6.2021
vložil: Zlínský kraj
Seminář se koná 16.7.2021 a je určen pro pracovníky městských úřadů a poskytovatele sociálních služeb, kteří se věnují lidem v nepříznivé sociální situaci.

Seminář se uskuteční dne 16. 7. 2021 od 9.00 h do 13.00 h

sídle Zlínského kraje ve velké zasedací místnosti v 16. etáži

tř. T. Bati 21 (Baťův mrakodrap)

 

Program:

 8.30 -  9.00         Prezence

 9.00 -  9.10         Zahájení, přivítání účastníků

 9.10 - 10.30       Novela exekučního řádu

10.30 - 10.45        přestávka

10.45 - 12.30       Novela insolvenčního zákona  

12.30 - 13.00       Diskuse a závěr

Zúčastnění obdrží list účastníka semináře.

Seminář je pro účastníky bezplatný.

Počet účastníků je omezen. Přihlásit na seminář je možné pouze dvě osoby za organizaci.

 

Vaši účast, prosím, potvrďte do 12. 7. 2021 na e-mail: karla.kopecna@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 154.

 

Upozorňujeme, že osoby účastnící se semináře budou povinny dodržovat aktuálně platná opatření na ochranu zdraví v době konání semináře.