SÁZÍME BUDOUCNOST: GRANTY NA VÝSADBY STROMŮ
9.4.2021
vložil: Zlínský kraj
Získejte až 60 tisíc na výsadbu a péči o stromy.

O grant mohou žádat neziskové organizace, obce, školy, příspěvkové a další obdobné organizace (stáhněte si kompletní znění výzvy, kde najdete úplný výčet oprávněných žadatelů).​

HARMONOGRAM:
do 31. 5. 2021 příjem žádostí pro internetové hlasování Stromy místo letáků;
červen–červenec 2021 (bude upřesněno) internetové hlasování Stromy místo letáků
do 31. 7. 2021 příjem žádostí pro hodnocení odbornou komisí (do hodnocení budou zařazeny také projekty odeslané před 1. 6. 2021, které nezískají podporu v internetovém hlasování);
31. 7. 2021 zveřejnění výsledků internetového hlasování;
7. 9. 2021 zveřejnění výsledků hodnocení odborné komise;
do 30. 9. 2021 uzavření smluv s úspěšnými žadateli;
od 1. 10. do 30. 11. 2021 realizace projektů.


NA CO VŠECHNO MŮŽETE ŽÁDAT?
zakoupení sazenic stromů a keřů;
do maximální ceny 1 500 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu keřů);
zakoupení nezbytného materiálu;
dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby;
zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči;
propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů;
odborný dohled při výsadbě do výše 2000 Kč;
následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom.


Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, realizace projektu je možná od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021.

Další informace: Granty – Nadace Partnerství (nadacepartnerstvi.cz)