Projekt „NEJSTE NA TO SAMI“ přiblíží lidem v nesnázích možnosti pomoci
26.1.2023
vložil: Zlínský kraj
Zlínský kraj chce zefektivnit systém pomoci osobám v nesnázích. Prostřednictvím připravovaného projektu „Nejste na to sami“ hodlá lépe provázat spolupráci pracovníků v sociální oblasti, zdravotnictví, školství, na úřadech a dalších aktérů zapojených do pomoci osobám v nesnázích.

Současná forma pomoci lidem v nesnázích je značně roztříštěná a nepropojená. Bohužel se stává, že lidé, kteří se ocitnou v sociálně nepříznivé situaci nebo ti, kdo o ně pečují, často neví, na koho se mají obrátit, kdo a jak jim může pomoci. To chceme změnit,“ říká Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana odpovědná za sociální oblast.

Cílem projektu je zlepšit a více propojit ve Zlínském kraji spolupráci pracovníků v sociální oblasti, zdravotnictví, školství, obecních úřadů a dalších aktérů, kteří se podílejí na pomoci osobám v nesnázích. Těmi jsou lidé, kteří se ocitli v potížích v důsledku nepříznivé životní situace, např. kvůli ztrátě blízké či pečující osoby nebo v důsledku zhoršení svého zdraví. Případně se potýkají s takovými potížemi dlouhodobě. A zároveň nejsou nastalou životní situaci schopni adekvátně vyřešit bez pomoci odborníků, svého okolí či za využití podpůrných služeb.

V rámci projektu bude realizována řada aktivit. Mezi nimi například semináře a konference s cílem lokální osvěty, vzdělávání a podpora pracovníků zapojených institucí a dobrovolníků v oblasti práce s osobami v nesnázích. Kraj také počítá s vytvořením elektronického portálu a informační kampaní. Jednou z aktivit bude také ustavení platforem, které budou řešit sjednocení postupů práce s osobami v nesnázích a expertního týmu, jehož úkolem bude výstupy a doporučení platforem vyhodnocovat. Nebudou chybět ani aktivity zaměřené přímo na pečující. Snahou je těmto lidem poskytnout prostor pro získání informací, dovedností a zkušeností, jak pečovat doma, jaké využít pomůcky, které péči mohou usnadnit. V neposlední řadě je záměrem projektu propojení těchto osob, navázání kontaktů a sdílení zkušeností.

Zpracoval: Vladimír Dostálek

Zdroj: Projekt kraje „Nejste na to sami“ přiblíží lidem v nesnázích možnosti pomoci | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)