Projekt 3×3 prodloužen do konce března
9.3.2021
vložil: Zlínský kraj
Nadační fond Pomáháme dětem prodlužuje mimořádný grant pro samoživitele s dětmi, kterým reaguje na nastalý stav v ČR způsobený opatřeními vlády v důsledku hrozby virovou nákazou Covid 19.

Cílem Projektu 3×3 je podpořit rodiny samoživitelů, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření a jejich následků, ocitly v tíživé životní situaci.

Projekt 3×3 je samostatným projektem Nadačního fondu Pomáháme dětem a je určen osamělým rodičům – samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to děti biologické, adoptivní či v pěstounské péči (žádost mohou podat pěstouni, kteří nepobírají tzv. pěstounské dávky, resp. odměnu pěstouna). Podmínkou je trvalý pobyt na území České republiky.

Podporuje matky a otce /případně prarodiče/, kteří se bez svého výrazného zavinění dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit.

Záměrem Projektu 3×3 je podpořit samoživitele v nouzi, a to formou opakovaného měsíčního příspěvku ve výši 3.000,- Kč po dobu 3 (tří) měsíců po sobě jdoucích, tedy 9.000,- Kč celkem na jednoho samoživitele.

Do Projektu 3×3 lze podat žádost maximálně jednou.

Na co lze použít příspěvek
Naše pomoc je finanční a je určena na běžných chod domácnosti, a to především na úhradu:

náklady na jídlo a ošacení
náklady na bydlení (nájemné, energie)
náklady na školní aktivity dětí,
náklady na léky pro dítě, zdravotnické, kompenzační a edukační pomůcky, poplatky za hospitalizaci dítěte
Prostředky z Projektu 3×3 nejsou primárně určeny k úhradě dluhů. Proto jsme se rozhodli, že žadatel nesmí být v exekuci ani v insolvenčním řízení, neboť příspěvek posíláme bankovním převodem na účet, který musí být žadatele jako majitele účtu a není bohužel kapacitně možné, aby byly řešeny podmínky exekučních a insolvenčních řízení.

Další informace: https://www.pomahamedetem.cz/projekt-3x3/