PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ RP19-20
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Směrem ke školám a školským zařízením je cílem Programu podporovat všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte, žáka nebo pedagoga přes zvyšování klíčových kompetencí a rozvoje osobnosti a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině dětí nebo kolektivu pracovníků škol a školských zařízení.

Důvodem poskytnutí podpory je snaha stabilizovat, případně zlepšit situaci v uvedené oblasti, které chce kraj dosáhnout především podporou rozvoje, případně vzniku nových nízkoprahových alternativních volnočasových aktivit pro ohrožené děti, mládež a mladé dospělé, jako doplňkového prostředku k další práci s cílovou skupinou v rámci zejména základních činností při poskytování sociálních služeb, a dalšími, například kvalitními (certifikovanými) primárně preventivními projekty.

Školy a školská zařízení, které byly do programu počínaje r. 2015 zařazeny, sehrávají roli nejen v oblasti vzdělávání, ale i předcházení vzniku rizikového chování a jednání žáků/studentů. Právě tyto subjekty svými cílenými a dlouhodobě realizovanými aktivitami (např. Preventivními programy škol a školských zařízení) doplňují, případně nahrazují preventivní působení z primárních rodin.

V rámci uvedené podpory jsou očekávány následující dopady: stabilizace, případně zlepšení situace v oblasti rizikových typů chování ve Zlínském kraji.

Originální elektronický formulář žádostibude uvolněn k vyplňování od 21. 01. 2020 do 06. 02. 2020 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o podporu dle pravidel Programu.

Podrobné informace včetně příloh jsou k dispozici zde: https://www.kr-zlinsky.cz/rp19-20-program-na-podporu-skol-a-skolskych-zarizeni-v-oblasti-prevence-rizikovych-typu-chovani-aktuality-15981.html