Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 2. kolo
16.3.2023
vložil: Zlínský kraj

Cílem Programu je rozvoj významných kulturních aktivit a akcí regionálního významu
tj. vztahujících se k místní komunitě Zlínského kraje, které svým významem zásadně propagují
Zlínský kraj.
Důvodem poskytnutí dotace je zachování, rozvoj a propagace kulturního života na území
Zlínského kraje.
V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady:
- přínos realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic a využití
kulturních památek Zlínského kraje,
- obohacení kulturního života Zlínského kraje (všech skupin obyvatel, včetně zdravotně
postižených),
- podpora nekomerční klubové scény,
- návaznost projektu na regionální, krajská a celorepubliková kola soutěží a přehlídek.

Originál elektronického formuláře žádosti bude k dispozici k vyplnění v termínu 17. – 28. 4. 2023 do 10:00 hodin.

KUL01-23 Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 2. kolo | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: