Přihlaste proměnu do dalšího ročníku národní výstavy Má vlast cestami proměn
20.9.2019
vložil: Zlínský kraj
Máte ve svém okolí povedenou rekonstrukci nebo úpravu krajiny? Nebo jste sami tvůrci takové proměny? Pochlubte se svým dílem na výstavě a inspirujte ostatní.

Přihlaste svou proměnu do konce září 2019 do 12. ročníku výstavy, který bude zahájen 25. 4. 2020 v Praze na Vyšehradě. Zde výstava setrvá přibližně měsíc, a poté se rozjede v dílčích kolekcích do všech krajů naší vlasti. Nezapomeňte fotit – k výrobě plakátů potřebujeme fotografie před a po rekonstrukci.

O výstavě
Národní putovní výstava „MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN", kterou pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s., představuje výrazné proměny v krajích - nově opravené, znovuoživené či jinak k lepšímu upravené stavby, objekty, prostranství… Umožňuje tím realizátorům pochlubit se a rozšířit povědomí o svém díle, inspirovat ostatní, přitáhnout návštěvníky, podnítit u veřejnosti hrdost, identitu a příslušnost k danému místu. Výstava se od roku 2009, kdy se uskutečnil její první ročník, vyprofilovala jako významná akce v oblasti kulturní i cestovního ruchu.

Podstatou je prezentace projektů (proměn) na laminovaných plakátech o velikosti B1, na kterých jsou vždy dvě velké fotografie původního a renovovaného stavu daného místa a jsou doplněny textem v češtině a angličtině. Plakáty na kovových stojanech pak „putují“ v kolekcích (např. JMK+OLK+ZK) po celé České republice – po knihovnách, hradech a zámcích, univerzitách, úřadech, školách, nádražích či významných akcích v regionech.


Co je vystavovatelům nabízeno:

  • Tvorba plakátu ve formátu B1 z dodaných podkladů (včetně překladu resumé do angličtiny a grafického zpracování)
  • Vytištění a vystavení na slavnostním zahájení na Vyšehradě a v krajských kolekcích po celý rok
  • Tiskové PDF informačního plakátu A3 (informace o účasti proměny na putovní výstavě a výzva k hlasování v soutěži o nejkrásnější proměnu)
  • VIP pozvánka na slavností vyhlášení na Vyšehradě
  • Propagace proměny na webu www.cestamipromen.cz a Facebooku
  • Publicita v médiích (naše výstava má přes 100 mediálních výstupů ročně)
  • Možnost prezentace výstavy ve vašem městě nebo obci!

Podmínky účasti:

  • Základní poplatek za celoroční propagaci jedné proměny je 4 500 Kč + DPH, (celkem 5 445 Kč)
  • Dodání vhodných podkladů pro zpracování výstavního plakátu (fotografie objektu před a po proměně v dostatečné kvalitě pro velkoformátové tiskové zpracování – o velikosti nejméně 1 500 px v kratší straně)