Přehled dotačních programů pro NNO ze státního rozpočtu pro rok 2020
3.10.2019
vložil: Zlínský kraj
Sekretariát Rady vlády pro NNO na základě podkladů od ministerstev a sekretariátů poradních orgánů vlády, které poskytují dotace nestátním neziskovým organizacím, připravil přehled dotačních programů vyhlašovaných pro rok 2020.

Součástí přehledu jsou i dotační programy, které jsou otevřené širšímu okruhu žadatelů, tedy nejenom NNO. V rámci těchto dotačních programů se přerozdělí formou dotací dodatečných 2,33 mld. Kč. Celkem se plánuje vyčlenit na dotační programy pro rok 2020 v rámci hlavních oblastí státní dotační politiky 8,01 mld. Kč ze státního rozpočtu.

Přehled obsahuje kromě názvu dotačního programu a poskytovatele dotací také odhadovanou výši alokovaných prostředků pro rok 2020, dále vymezení okruhu oprávněných žadatelů, základní popis podporovaných aktivit a název strategického dokumentu, na jehož základě jsou dotační programy vyhlašovány.

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: