Pozvánka na mezinárodní seminář s odborníky z Islandu a Nizozemí
21.10.2019
vložil: Zlínský kraj
Zveme Vás na již třetí interdisciplinární seminář pořádaný v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II, který se koná 6. listopadu 2019 ve Zlíně. Tentokrát na téma „Komunita jako místo podpory ohroženým rodinám“.

Komunita představuje potencionální zdroj přirozené pomoci ze strany skupiny lidí, kteří spolu žijí, pracují nebo vykonávají jiné každodenní aktivity. Nespornou výhodou pomoci prostřednictvím místní komunity je rychlost, konkrétnost, dostupnost a efektivnost. Pokud jsou vztahy a vazby v komunitě pevné a silné a všichni si vzájemně pomáhají, může i ve společnosti fungovat vzájemná solidarita a harmonie. Přijďte se spolu s námi nechat inspirovat, jak taková pomoc může vypadat.

Hlavními lektory budou paní Katrín Pórdís Jacobsen, vedoucí oddělení speciálního poradenství sociálního odboru města Reykjavíku (Island) a pan Jaap Bruijn, pedagog v oboru sociální práce a supervizor z Hanzehogeschoole v Groningenu (Nizozemí).

Termín, čas: 6. listopadu 2019, 09:00 - 16:00

Místo: Aula Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín

Účastníci: Obce, organizace a instituce podílející se na péči o děti a mládež, o rodiny s dětmi v daném regionu.

Zahraniční hosté:

paní Katrín Pórdís Jacobsen, vedoucí oddělení speciálního poradenství sociálního odboru města Reykjavíku, Island

pan Jaap Bruijn, pedagog v oboru sociální práce, supervizor, Univerzita Hanzehogeschoole, Groningen, Nizozemí

 

Program:

Úvod - paní Michaela Blahová, členka Rady Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí

Význam komunity pro pomoc ohroženým rodinám -paní Helena Miklová, vedoucí Odboru sociálních věcí, Krajský úřad Zlínského kraje

Pomoc rodinám, pohled z Islandu - paní Katrín Pórdís Jacobsen Komunita jako místo podpory pro rodiny s dětmi s důrazem na rodiny s dětmi s handicapem

Pomoc rodinám, pohled z Nizozemí - pan Jaap Bruijn Komunita jako místo podpory pro rodiny s dětmi s důrazem na rodiny v obtížné sociální situaci

Diskuze, závěrečné slovo

 

Jazyk, tlumočení: český / anglický, simultánní překlad

Občerstvení: V průběhu bude k dispozici drobné občerstvení.

Doprava, parkování: U Střední zdravotnické školy je omezené množství parkovacích míst, doporučujeme parkovat v blízkém okolí. Je možné využít MHD (autobus č. 33, zastávka Zdravotnická škola; trolejbus č. 2, zastávka Dřevnická).

 

Pokud Vás téma semináře zaujalo, neváhejte se přihlásit!

Pro přihlášení je třeba vyplnit přihlášku a poslat na email radka.vysmekova@kr-zlinsky.cz, nejpozději do 15. října 2019. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity, která je 100 osob.

 

Seminář se koná v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II,reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006502

Fotogalerie