PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.

Důvodem poskytnutí dotace je naplňování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji – strategický cíl A – Zajištění široké nabídky sportovních aktivit.

V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady: zlepšení rozvoje a kvality sportovní činnosti týkající se organizací pracující s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji.

Originální elektronické formuláře žádostibudou uvolněny k vyplňování od 20. 01. 2020 do 12. 02. 2020 do 16:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu. 

Případným zájemcům bude v budově Krajského úřadu Zlínského kraje v pracovních dnech od 20. 01. 2020 do 12. 02. 2020 k dispozici místnost s počítačem pro zpracování a podání Žádostí(místnost č. 547, 5. etáž budovy č. 15, 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040). Rezervovat využití této místnosti je možné u kontaktních osob Programu.

Podrobné informace včetně příloh naleznete zde: https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-20-podpora-sportu-v-obcich-do-2-000-obyvatel-aktuality-15973.html