Podpora projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje
14.9.2022
vložil: Zlínský kraj
Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2023 - Podprogram A Podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje

Ve Výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2023 budou podporovány neinvestiční projekty v 12 tématech se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu, environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a zapojování dobrovolníků v oblasti ochrany životního prostředí.

Každá organizace může podat maximálně 3 projekty.

Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 tis.Kč, maximální výše dotace na jeden projekt činí 300 tis. Kč. Dotace může tvořit maximálně 70 % celkových nákladů na realizaci projektu.

Příjem žádostí končí 30. září 2022. Do tohoto data musí být žádosti podány prostřednictvím systému Grantys MŽP a opis žádosti doručen prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě na MŽP.

Podrobné informace naleznete zde: Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2023 - Podprogram A Podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)