Podpora ekologických aktivit v kraji RP04-20
18.12.2019
vložil: Zlínský kraj
Hlavní náplní projektů je vzdělávání rozlišných cílových skupin v oblasti udržitelného rozvoje a žadatelem vytvořené nové výukové materiály, výukové programy, poskytnuté poradenství nebo uspořádání významných akcí se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 20. 01. 2020 do 14. 02. 2020 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.

Projekty jsou neinvestiční a musí být realizovány na území Zlínského kraje.

1 žadatel může v tomto programu podat maximálně 2 žádosti.

Žadatel musí mít sídlo na území Zlínského kraje a být přímo odpovědný za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník.

Další informace o výzvě včetně příloh naleznete zde: https://www.kr-zlinsky.cz/rp04-20-podpora-ekologickych-aktivit-v-kraji-aktuality-15977.html