Plán rozvolnění v oblasti sociálních služeb
29.4.2020
vložil: Zlínský kraj
Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dle vývoje epidemiologické situace bude dále upravován.

pondělí 27. dubna
Otevření nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (dále jen „NZDM“) a sociálně aktivizačních služeb (dále jen „SAS“) pro rodiny s dětmi v terénní formě v bezkontaktní podobě. Bezkontaktní podoba terénní formy těchto sociálních služeb je poskytována v případě poskytování vybraných základních činností zajišťujících potřeby klienta bez přímého vzájemného kontaktu pracovníků poskytovatele a klienta. Jedná se především o případy, kdy jsou pro zajištění těchto potřeb klientů využívány elektronické (email, videokonferenční hovory, sociální sítě apod.), telefonické, distanční (zásilková služba, donášková služba, pošta, apod.) nebo jiné analogické služby.


pondělí 11. května                                                   
Otevření NZDM a SAS pro rodiny s dětmi v terénní formě a to v přirozeném prostředí uživatelů za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
Otevření SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením v terénní formě v bezkontaktní podobě.
Možnost vycházet mimo areál pro klienty v pobytových službách péče kromě cílové skupiny senioři, pokud to vyžaduje individualizovaná potřeba klienta za podmínek dodržování všech preventivních opatření.


pondělí 25. května
Otevření týdenních stacionářů v omezeném režimu za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
Otevření SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením v terénní formě za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
Otevření NZDM a SAS pro rodiny s dětmi v terénní a ambulantní formě za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
Otevření denních stacionářů v omezeném režimu pro cílovou skupinu děti a mládež v omezeném režimu a za podmínek dodržování všech preventivních opatření.


pondělí 8. června
Otevření denních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě seniorů v omezeném režimu za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
Možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
Znovuobnovení poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb.
Nadále platí u všech opatření, že klienti a zaměstnanci používají náležitou ochranu nosu a úst (rouška), bude dostupná virucidní desinfekce k použití ve všech zařízeních a skupinové aktivity budou probíhat v maximálním počtu 5 osob (4+1), a to až do odvolání.

 

Převzato: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-podnikatelskych-cinnosti--opatreni-ve-skolach-a-v-socialnich-sluzbach-180969/