Pandemie negativně dopadá na 61 % neziskovek. S omezením činnosti počítá až pětina
19.3.2021
vložil: Zlínský kraj
TZ: Nadace Neziskovky.cz

TZ: Nadace Neziskovky.cz/17. 3. 2021 /Karolína Kratochvílová

Pandemie covid-19 měla v roce 2020 zásadní vliv na fungování neziskového sektoru. Více než pětina organizací očekává, že letos bude nucena omezit své aktivity a poskytované služby ještě výrazněji. Ukázala to data z dotazníkového šetření Nadace OSF. Dotazník v lednu vyplnilo 483 organizací z celé republiky.

Dotazníkové šetření Nadace OSF realizovala společně s agenturou Behavio Labs. Sběr dat probíhal od 14. do 26. ledna 2021 formou online dotazníku. Kromě dopadů pandemie na organizace v roce 2020 byly otázky zaměřeny i na očekávané potřeby pro rok 2021.

Co ukázala nová data?
Pandemie se alespoň částečně dotkla provozu takřka všech organizací, zásadní vliv měla na fungování 61 % z nich, nejvíce dopady dolehly na menší organizace s nižším rozpočtem,
každá 10. organizace očekává, že bude muset snížit počet pracovníků, pětina organizací očekává další omezování provozu a služeb.
Omezení poskytovaných služeb a přímé práce s klienty patří k největším problémům. Dopady pociťují nejzranitelnější skupiny obyvatel jako jsou senioři, matky samoživitelky, oběti domácího násilí, lidé bez domova, děti ze znevýhodněného prostředí nebo lidé s postižením. 
Některým organizacím se podařilo aktivity alespoň částečně přesunout do online prostředí, pro některé tato varianta – vzhledem k typu činnosti – přirozeně nepřipadá v úvahu. V důsledku vládních restrikcí a dalších omezení se neziskové organizace potýkají s finančními problémy:

třetina respondentů se setkala se zákazem realizace svých aktivit,
čtvrtina z nich uvedla, že musela vracet peníze kvůli nerealizovanému projektu
40 % organizací letos očekává zásadní problémy s fundraisingem
39 % se obává ukončení podpory z grantů a dotací
 
Výzkum odhalil i pozitivní trendy
na podporu individuálních dárců se mohlo spolehnout 47 % organizací, nejčastější byla finanční podpora,
66 % organizací rozšířilo nebo zefektivnilo způsoby práce zaměstnanců nebo komunikaci
48 % organizací objevilo nová témata a směry činnosti,
44 % organizací rozšířilo nebo zefektivnilo komunikaci s klienty či příjemci aktivit.
Jako největší problém vnímám omezení práce s klienty v sociálních službách. To znamená, že skupiny lidí, kteří měli problémy již před krizí,... , přicházejí často o jedinou podpůrnou síť. Je to vidět například v oblasti bydlení a vzdělávání. ... Do velkých problémů se ale dostávají např. ekologické organizace, organizace věnující se sportu a volnému času. … Pokud tyto organizace skončí, může to mít v dlouhodobém horizontu velký dopad na celou společnost,“ zhodnotil situaci Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF.

Informace naleznete zde: https://osf.cz/publikace/dopady-pandemie-covid-19-na-neziskove-organizace-2021/