OZNÁMENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE K POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYKAZOVAT 1. TERMÍN ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ
2.4.2020
vložil: Zlínský kraj
Zlínský kraj oznamuje, že upouští od povinnosti pro poskytovatele sociálních služeb vykázat Rozpočet a vyúčtování, včetně indikátorů a vybraných sledovaných ukazatelů ve všech druzích sociálních služeb, a to k 31. 3. 2020 ve webové aplikaci KISSoS.