Osvětová kampaň Přírodní zahrada
23.4.2020
vložil: Zlínský kraj
Na různých místech našeho regionu budou probíhat programy na podporu budování přírodních zahrad a hospodaření v souladu s přírodou.

Hlavním cílem kampaně je propagace budování a využívání přírodních zahrad.
Klíčovou akcí je Měsíc školních zahrad,  https://www.mesicskolnichzahrad.cz/ a Víkend otevřených zahrad, 6.-7. června, https://www.vikendotevrenychzahrad.cz/
 
V rámci kampaně se na území Zlínského kraje konají rozmanité aktivity. Najdete je v kalendáři akcí.
Téma je podpořeno různými materiály, metodickými listy, náměty a informacemi na webu, http://www.liska-evvo.cz/doc/prirodni-zahrada-priroda-pod-nasimi-okny a Facebooku, .https://www.facebook.com/prirodnizahrada/
 
JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT VY?
1. Přípravou a realizací tematické aktivity, například:
• vyhlášením výtvarné, foto či znalostní online soutěže,
• realizací činnosti venku v zahradě a okolní přírodě, např. s využitím námětů z programu Učíme se venku,
https://ucimesevenku.cz/ laborator-venku/, Měsíc školních zahrad,  https://www.mesicskolnichzahrad.cz/ či Jděte ven, https://jdeteven.cz/cz
• budováním prvků v zahradě, například pítko pro ptáky, ještěrkovník, vyvýšený záhon, bylinková spirála apod.,
• výsadbou stromů, keřů, živých plotů, motýlí louky apod.,
• vytvořením zajímavé prezentace, plakátu, lapbooku s dětmi,
• vytvořením zajímavého výukového materiálu či pomůcky (metodické a pracovní listy pro pedagogy, žáky),
• odkazem a doporučením na tematické filmy, zajímavé články, publikace a pomůcky apod.
 
2. Sdílením kampaně na vašem Facebooku či webu
• umístěním banneru kampaně na váš web (najdete v příloze),
• sdílení aktivit na vašem FB, webu apod.,
• můžete přispívat svými zkušenostmi, příběhy, příklady dobré praxe, postřehy nebo i odbornými názory, poradenstvím či náměty na aktivity.
 
CO MUSÍTE PRO ZAPOJENÍ UDĚLAT:
Pošlete nám základní info o akci, kontaktní údaje, příp. foto či obrázek.
Můžete využít i formulář
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4fsF-OBOE9xWEBbwCC8WnfsQCQFpsegfA6l3LmAJt8FruNQ/viewform
Zaslané příspěvky zcela jistě zveřejníme a některé i oceníme.

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: