OSVĚTA PRO NEZISKOVÝ SEKTOR v oblasti boje proti financování terorismu
7.10.2020
vložil: Zlínský kraj
Přestože nevládní neziskové organizace vykonávají pro společnost mnoho užitečných činností, mohou být zneužity také k financování nebo jiné podpoře terorismu. K tomu může dojít i bez vědomí samotné organizace a je proto třeba této oblasti věnovat náležitou pozornost. Jako vhodná prevence může posloužit znalost možných způsobů zneužití, ale také opatření ke zmírnění rizik a jejich předcházení a detekci.

Více informací naleznete v materiálu, který je k dispozici na webu Ministerstva vnitra.

 

Některé nevládní neziskové organizace (NNO) nebo entity, které se za NNO vydávají, mohou

být zneužity k financování terorismu (FT). K FT může dojít vědomě ale i nevědomě,

a je proto třeba oblasti věnovat náležitou pozornost. Financování terorismu je vnímáno

v širším smyslu tohoto výrazu, tedy včetně materiální i nemateriální podpory teroristických

entit, což také rozšiřuje oblast rizik, kterým je nutné věnovat pozornost.

Možnosti zneužití NNO pro financování terorismu mohou mít různé podoby a stejně tak

mohou být vědomé, nevědomé či vynucené.

Může jít zejména o:

  • napojení NNO na teroristickou entitu;
  • zneužití pověsti a/nebo výsledků NNO;
  • vytvoření falešné NNO;
  • ovládnutí existující NNO a zneužití její pověsti a struktury pro podporu terorismu;
  • finanční prospěch z činnosti NNO;
  • zneužití zázemí NNO (např. k radikalizaci).

 

 

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: