Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje ze rok 2021
27.6.2022
vložil: Zlínský kraj

Slavnostní vyhlášení ankety „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2021“, pořádané Asociací nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s., nad jejímž vyhlášením převzali patronát primátor města Zlína Ing. Jiří Korec a hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš, kteří se také akce osobně zúčastnili,  se konalo v obřadní síni magistrátu města Zlín 27. 5. 2022 v odpoledních hodinách. Důstojně zaplněné prostory obřadní síně tleskaly oceněným osobnostem za jejich přínos jak neziskovému sektoru, tak celé společnosti. Ocení byli: Alena Šišková, Drahomíra Kunčarová, Dušan Hric, Jana Haluzová, Ludmila Gistrová, Ludmila Nováková, Marie Šerá, Markéta Koudelová, Štěpán Ševčík a Věra Janíková.

Slavnostní atmosféra byla umocněna velmi kvalitními hudebními vstupy žáků a pedagogů Základní umělecké školy Harmonie Zlín.

Na závěr setkání byli všichni srdečně zváni na drobné občerstvení, kde dále pokračovali v osobních setkáních a rozhovorech. Dovolím si citovat jednu reakci z veřejnosti: „Všimla jsem si, že akce osobnost roku se vydařila. Dobrá práce.“ Ocenění si samozřejmě vážíme podobně, jako  si vážíme vzájemné spolupráce neziskovek a veřejné správy při obdobných příležitostech. Jistě se nám to všem v dobrém vrátí mj. v efektivnějším využívání specifik jednotlivých forem právních subjektů v naší společnosti. Akce byla pořádána za finanční podpory Zlínského kraje i za finanční podpory města Zlín. Děkujeme a již dnes vás zveme na obdobné setkání v roce příštím. Těšíme se na vás i vámi nominované osobnosti.

ANNO ZK

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: