Orientační kalkulačka příspěvku na bydlení pro rok 2022
1.2.2022
vložil: Zlínský kraj
Příspěvek na bydlení je primární pomoc státu domácnostem s náklady na bydlení a cílí jak na rodiny, tak jednotlivce.

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník bytu nebo domu (pro období roku 2022 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci) příp. osoba, která užívá byt na základě služebnosti (dříve věcného břemene) nebo nájemce bytu (podnájemce) jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší, než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. V souvislosti s růstem cen energií je pro rok 2022 navrženo mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení tak, aby uměl pomoci s úhradou zvýšených nákladů na energie. Spočítejte si, zda by Vám mohl vzniknout nárok na tuto finanční pomoc a v jaké výši.

KALKULAČKA

Upozornění: Kalkulačka je zjednodušená a orientační, nezakládá nárok na výplatu dávky ani její výši.