Odpolední distanční (on-line) ACTIVE KEMP
22.1.2021
vložil: Zlínský kraj
Středisko ekologické výchovy SEVER a Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s. vás srdečně zvou na odpolední distanční (on-line) ACTIVE KEMP

Chcete se naučit něco nového, poznat podobně smýšlející lidi, poradit se svými nápady, podělit se o své zkušenosti? Pak je kemp přímo pro vás!

>>> Termín: 1. – 7. 2. 2021. Kemp se skládá ze společných odpoledních setkání, která začínají
vždy v 17 hodin a vlastní práce s možností konzultací.
>>> Pro koho: Pro mladé lidi ze středních škol, kteří mají zájem o dění kolem
>>> Cena: Zdarma

PRŮBĚH KEMPU:
1. on-line setkání – pondělí 1. 2. 2021 (2 hodiny):
• Úvod, představení lektorů, účastníků, úvodní aktivity
• Zadání únikové simulační hry
>Samostatná práce na řešení únikové hry
2. on-line setkání - čtvrtek 4. 2. 2021 (2 hodiny):
• Představení výstupu z únikovky, diskuse
• Workshop na téma vystupování na veřejnosti
>Samostatná práce na úkolu z workshopu
3. on-line setkání – neděle 7. 2. 2021 (2 hodiny):
• Prezentace výstupu úkolu z workshopu, diskuse
• Závěr
Bude-li třeba, lektoři vám budou k dispozici i v jiných dnech
a časech, které si domluvíme na setkáních.

>>> Přihlášení: E-mailem na níže uvedený kontakt.
Do e-mailu napište své jméno, školu, kterou navštěvujete a jaké téma z veřejného dění vás
zajímá, případně zajímavosti o sobě. Do předmětu e-mailu napište „KEMP on-line“ 
>>> Co je třeba pro účast: Počítač s kamerou, mikrofonem a přístupem k internetu, ochota
diskutovat a zkusit si něco nového.


Další: Setkání budou probíhat na platformě MS
Teams, využívat budeme ještě další on-line
nástroje (např. jamboard, flippity, google disk).


Kontakt: Karin Richterová, 734 310 965.
karin.richterova@ekologickavychova.cz

 

Kemp je realizován v rámci projektu UBUNTU - škola demokratického občanství,
podpořeného z OPVVV, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129