Ocenění pěstounů
23.1.2024
vložil: Zlínský kraj
Už poosmé vyhlašuje Zlínský kraj výzvu k podávání návrhů na udělení „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje – kategorie pěstoun“.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Nominační formuláře s návrhy může veřejnost posílat na krajský odbor sociálních věcí do 15. března 2024.

Anketu vyhlašujeme s cílem ocenit a vyzdvihnout to, co pěstouni dělají – že pečují o děti, o které se nemohou z různých důvodů starat jejich biologičtí rodiče. Pro pěstouny je péče, kterou dětem poskytují, životním posláním. Mnohdy je to práce náročná, ale zároveň smysluplná. Všichni pěstouni, se kterými jsem se kdy setkala, ji dělají rádi a s láskou,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Odměnou pro oceněné pěstouny, které vybere hodnotící komise, bude finanční dar ve výši 15 tisíc korun. Vyhlášení výsledků 8. ročníku ankety a předání ocenění je plánováno na 18. května 2024 jako součást Dne pěstounských rodin v Dětském světě v Kroměříži.

 

Kontaktní osoby v případě jakýchkoliv dotazů:

Bc. Kateřina Bednárková, tel.: 577 043 329, e-mail: katerina.bednarkova@zlinskykraj.cz, nebo

Bc. Helena Jurásková, tel.: 577 043 321, e-mail: helena.juraskova@zlinskykraj.cz

 

Nominační formulář a podrobné podmínky pro předkládání návrhů naleznete na webové stránce:
https://zlinskykraj.cz/anketa-oceneni-pecujicich-osob-zk-kategorie-pestoun