Nominujte na ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje
30.8.2022
vložil: Zlínský kraj
XIX. ročník ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje.

Aktivní využití volného času dětí a mládeže pod vedením kvalifikovaných vedoucích patří mezi priority Zlínského kraje v oblasti primární prevence negativních společenských jevů.

Oblast volného času představuje významný potenciál pro neformální výchovu a vzdělávání mladé generace.

Práce s dětmi a mládeží realizovaná dobrovolnými pracovníky ve volném čase je společensky důležitá a hodna ocenění. Proto Zlínský kraj připravuje v roce 2022 již
XIX. ročník ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje.


Kdo může podat návrh?
Fyzická či právnická osoba ve lhůtě nejpozději do 10. 10. 2022 do 17:00 hodin.


V této lhůtě je nutné vyplněný nominační formulář včetně povinné přílohy doručit jedním z níže uvedených způsobů:
a) poštou na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín;
b) osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Odboru školství, mládeže a sportu;
c) prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).


Kdo může být navržen?
Pracovník, který se ve svém volném čase pravidelně věnuje dobrovolnicky přímé práci s dětmi a mládeží Zlínského kraje.


Za práci s dětmi a mládeží se považuje:

  • organizovaná činnost dětí a mládeže mimo rodinu a školní vyučování směřující k nabytí nových poznatků a zkušeností, zdokonalení získaných dovedností a schopností, osvojení a rozvoji pozitivních společenských postojů;
  • činnost zaměřená k účelnému využívání volného času dětí a mládeže.

Za dlouhodobou činnost se pro tuto výzvu považuje:

  • práce s dětmi a mládeží v délce minimálně 7 let.

Navrhovatel zašle jako povinnou přílohu nominačního formuláře, tj. zdůvodnění návrhu v rozsahu minimálně jedné poloviny listu A4 a maximálně jednoho listu A4. Věnujte prosím této části nominace mimořádnou pozornost!


Kontaktní osoby:
Ing. Anna Fenyková, e-mail: anna.fenykova@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 757
Ing. Tomáš Duda, e-mail: tomas.duda@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 748