Neziskovky ze Zlínského kraje se seznámily s platformou EPALE, projekty programů Erasmus+ a Evropských sborů solidarity
9.9.2022
vložil: Zlínský kraj

V pondělí 5. září se konala první vzdělávací akce Klubu neziskovek Zlínského kraje. Tento projekt vznikl v loňském roce s cílem nabídnout neziskovým organizacím Zlínského kraje příležitost k setkávání, propojování a vzdělávání. Klub neziskovek Zlínského kraje je neformální aktivitou Zdeny Barošové z Klubu podnikatelek Zlínska a Věry Stojar z Inspirace Zlín. Obě dámy se rozhodly této dobrovolné aktivitě věnovat, protože měly pocit, že taková spolupráce mezi neziskovkami napříč obory tady chybí. Na první vzdělávací akci v úvodu vystoupila Věra Stojar, která představila smysl a cíle setkávání zástupců neziskových organizací.


Poté následoval blok paní Jany Galové, která představila Evropskou platformu pro vzdělávání dospělých EPALE. EPALE je mnohojazyčná komunita s otevřeným členstvím určená učitelům, školitelům, výzkumným a akademickým pracovníkům, tvůrcům politik a všem, kdo má v Evropě nějakou profesní úlohu v oblasti vzdělávání dospělých. Jádrem je komunita založená na sdílení obsahu souvisejícího se vzděláváním dospělých, včetně zpráv, blogových příspěvků, zdrojů událostí a kurzů. Členové mohou navazovat kontakty s kolegy z oblasti vzdělávání dospělých z celé Evropy prostřednictvím online diskusí, praktických komunit. Členové mohou také komunikovat se svými kolegy z celé Evropy prostřednictvím prostorů pro spolupráci, který umožňuje diskutovat, nahrávat dokumenty, sdílet zprávy, vyhledávat partnery pro projekty mezinárodní spolupráce.

Program pokračoval vystoupením paní Dagmar Mega, která seznámila s aktuálními výzvami v projektech Erasmus+ a Evropských sborů solidarity. Prezentace se nesla ve velmi praktickém duchu a zaměřovala se na konkrétní projektové záměry. Účastníkům bylo nabídnuto další setkání, kdy se blíže seznámí s registrací organizace a vyplňováním projektové žádosti.

Zájem o účast byl enormní, zúčastnilo se 16 zástupců neziskových organizací ze Zlínského kraje. Akce byla podpořena Domem zahraniční spolupráce.

Zdroj: Neziskovky ze Zlínského kraje se seznámily s platformou EPALE, projekty programů Erasmus+ a Evropských sborů solidarity - Sofia (zkola.cz)