Některé spolky budou mít v rejstříku údaj o neaktivním statusu
14.5.2021
vložil: Zlínský kraj
Nově od 1. června 2021 se u spolku, o kterém jsou ve spolkovém rejstříku pouze údaje převzaté z někdejší evidence občanských sdružení, objeví údaj o neaktivním statusu.

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro Vás připravil ve spolupráci s JUDr. Lenkou Deverovou, předsedkyní Výboru pro legislativu a financování, návodné informace s cílem pomoci řešit aktuální potřeby spolků vztahující se k plnění povinností vyplývajících z občanského zákoníku.

I. Postup v případě, že si spolek nesplnil své povinnosti ve vztahu k občanskému zákoníku.

Do 1. ledna 2017 měly spolky (příp. bývalá občanská sdružení) povinnost aktualizovat své údaje ve spolkovém rejstříku. Ve spolkovém rejstříku je stále zapsáno velké množství spolků založených jako občanská sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, které nesplnily svou povinnost do 3 let od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tj. do 1. ledna  2017.

Nově od 1. června 2021 v souvislosti s novelou zákona č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZVR) se podle § 125a u spolku, o kterém jsou ve spolkovém rejstříku pouze údaje převzaté z někdejší evidence občanských sdružení, objeví údaj o neaktivním statusu.  Údaj o neaktivním statusu do spolkového rejstříku bude vymazán, uvede-li spolek stav svého zápisu do souladu s požadavky ZVR.

Jak postupovat v takovém případě, naleznete v přiložené informaci.

Zdroj: Jak postupovat v případě neplnění zákonných povinností ze strany spolků ve vztahu k občanskému zákoníku | Vláda ČR (vlada.cz)