Nadační fond Pomáháme dětem prodlužuje lhůtu pro grant pro samoživitele s dětmi
5.11.2020
vložil: Zlínský kraj
Cílem Projektu 3×3 je podpořit rodiny samoživitelů, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření a jejich následků, ocitly v tíživé životní situaci.

Projekt 3×3 je samostatným projektem Nadačního fondu Pomáháme dětem a je určen osamělým rodičům – samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to děti biologické, adoptivní či v pěstounské péči (žádost mohou podat pěstouni, kteří nepobírají tzv. pěstounské dávky, resp. odměnu pěstouna). Podmínkou je trvalý pobyt na území České republiky.

Podporuje matky a otce /případně prarodiče/, kteří se bez svého výrazného zavinění dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit.

Záměrem Projektu 3×3 je podpořit samoživitele v nouzi, a to formou opakovaného měsíčního příspěvku ve výši 3.000,- Kč po dobu 3 (tří) měsíců po sobě jdoucích, tedy 9.000,- Kč celkem na jednoho samoživitele.

Do Projektu 3×3 lze podat žádost maximálně jednou.

V rámci Projektu 3×3 Nadační fond Pomáháme dětem shromáždil celkovou částku ve výši 3 000 000,- Kč, což je suma poskytnutá z daru finanční skupiny Jet Investment, a.s. vedené Ing. Igorem Faitem a společnosti D&D Advisors, s.r.o. manželů Zuzany a Dušana Dvořákových.


Příjem žádostí
Doba trvání grantu: 1.6.2020 do 31.7.2020, nebo do vyčerpání rozpočtu. Vzhledem k současné situaci projekt prodlužujeme do 30.11.2020.


Na co lze použít příspěvek
Naše pomoc je finanční a je určena na běžných chod domácnosti, a to především na úhradu:

náklady na jídlo a ošacení
náklady na bydlení (nájemné, energie)
náklady na školní aktivity dětí,
náklady na léky pro dítě, zdravotnické, kompenzační a edukační pomůcky, poplatky za hospitalizaci dítěte


Prostředky z Projektu 3×3 nejsou primárně určeny k úhradě dluhů. Proto jsme se rozhodli, že žadatel nesmí být v exekuci ani v insolvenčním řízení, neboť příspěvek posíláme bankovním převodem na účet, který musí být žadatele jako majitele účtu a není bohužel kapacitně možné, aby byly řešeny podmínky exekučních a insolvenčních řízení.

https://www.pomahamedetem.cz/projekt-3x3/