Nabídka výukových programů, projektových dnů a exkurzí
2.3.2021
vložil: Zlínský kraj

Programy lze realizovat jako projektové dny, na které lze čerpat prostředky, např. prostřednictvím Šablon II.
Součástí programu je i dodání agendy dle individuální dohody mezi školou a Lískou.
Programy je možné zajistit i v rámci školy v přírodě, výletu, adaptačního pobytu apod.

LÍSKA, z.s., Dolní náměstí 429, 755 01 Vsetín
tel.: 605 806 840

infoevvo@seznam.cz

www.liska-evvo.cz