NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ SE USKUTEČNILA KONFERENCE VĚNOVANÁ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
30.5.2022
vložil: Zlínský kraj
Ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR uspořádal Zlínský kraj na krajském úřadě konferenci zaměřenou na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

ZLÍNSKÝ KRAJ 

Nad akcí převzala záštitu statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením by se nikdy neobešla bez spolupráce s orgány statní správy a samosprávy. Ta byla vždy na velmi vysoké úrovni a přinášela pozitivní výsledky. Věřím, že tak tomu bude i nadále, zvláště v dnešní době, která je v mnoha ohledech složitá a přelomová,“ řekl v úvodu konference Jan Uherka, místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

Tématika zaměstnávání osob se zdravotním postižením je jednou z našich hlavních priorit. Pracovní aktivita totiž těmto lidem přináší i něco více než jen peníze, například nové sociální kontakty nebo vědomí přínosu a užitečnosti pro společnost. A to je velmi důležité,“ uvedl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, který se konference zúčastnil online.

Jak dále Václav Krása sdělil, v poslední době se velmi rozvíjí chráněné zaměstnání neboli tzv. chráněné dílny. Výrazně přibývá jak zaměstnavatelů, tak především zaměstnanců. Zatímco před 6 až 7 lety pracovalo v České republice v chráněném zaměstnání zhruba 37 tisíc lidí, dnes je to již téměř 70 tisíc lidí. Důvodem je mimo jiné potřeba osob se zdravotním postižením zajistit si v dnešní nelehké ekonomické situaci vyšší příjem.

Velkým problémem je však podle Václava Krásy to, že téměř dva roky se nezvýšila finanční podpora státu pro ty, kteří osoby se zdravotním postižením zaměstnávají, byť za tu dobu už dvakrát vzrostla minimální mzda. Národní rada osob se zdravotním postižením se proto opakovaně snaží apelovat na vláda, aby tuto podporu navýšila. 

Kromě představitelů Národní rady osob se zdravotním postižením na konferenci promluvili také zástupci Úřadu vlády ČR, Úřadu práce nebo Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

Zpracoval: Jan Vandík

27. 5. 2022 

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: